DrawingAttributes.MaxHeight Alan

Tanım

Özellik için izin verilen en büyük değeri belirtir Height .Specifies the largest value allowed for the Height property.

public: static initonly double MaxHeight;
public static readonly double MaxHeight;
 staticval mutable MaxHeight : double
Public Shared ReadOnly MaxHeight As Double 

Alan Değeri

Double

Örnekler

Aşağıdaki örnek Height , öğesinin özelliğinin DrawingAttributes geçerli bir değer olarak ayarlanmış olmasını sağlar.The following example ensures the Height property of the DrawingAttributes is set to a legal value. Bu örnek, aranan olduğunu varsayar InkCanvas inkCanvas1 .This example assumes that there is an InkCanvas called inkCanvas1.

if (DAHeight < DrawingAttributes.MinHeight)
{
    DAHeight = DrawingAttributes.MinHeight;
}
else if (DAHeight > DrawingAttributes.MaxHeight)
{
    DAHeight = DrawingAttributes.MaxHeight;
}

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes.Height = DAHeight;
If DAHeight < DrawingAttributes.MinHeight Then

    DAHeight = DrawingAttributes.MinHeight

ElseIf DAHeight > DrawingAttributes.MaxHeight Then

    DAHeight = DrawingAttributes.MaxHeight

End If

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes.Height = DAHeight

Açıklamalar

MaxHeightBir değerin özellik için izin verilen limitlerin içinde olup olmadığını denetlemek için alanını kullanın Height .Use the MaxHeight field to check whether a value is within the limits allowed for the Height property. Değer, kısıtlanmış olmayan kullanıcı girişi gibi bilinmeyen bir kaynaktan geliyorsa bunu yapın.Do this when the value comes from an unknown source, such as unconstrained user input.

Şunlara uygulanır