DrawingAttributes.MinWidth Alan

Tanım

Özellik için izin verilen en küçük değeri belirtir Width .Specifies the smallest value allowed for the Width property.

public: static initonly double MinWidth;
public static readonly double MinWidth;
 staticval mutable MinWidth : double
Public Shared ReadOnly MinWidth As Double 

Alan Değeri

Double

Örnekler

Aşağıdaki örnek Width , öğesinin özelliğinin DrawingAttributes geçerli bir değer olarak ayarlanmış olmasını sağlar.The following example ensures the Width property of the DrawingAttributes is set to a legal value. Bu örnek, aranan olduğunu varsayar InkCanvas inkCanvas1 .This example assumes that there is an InkCanvas called inkCanvas1.

if (DAWidth < DrawingAttributes.MinWidth)
{
    DAWidth = DrawingAttributes.MinWidth;
}
else if (DAWidth > DrawingAttributes.MaxWidth)
{
    DAWidth = DrawingAttributes.MaxWidth;
}

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes.Width = DAWidth;
If DAWidth < DrawingAttributes.MinWidth Then

    DAWidth = DrawingAttributes.MinWidth

ElseIf DAWidth > DrawingAttributes.MaxWidth Then

    DAWidth = DrawingAttributes.MaxWidth

End If

inkCanvas1.DefaultDrawingAttributes.Width = DAWidth

Açıklamalar

MinWidthBir değerin özellik için izin verilen limitlerin içinde olup olmadığını denetlemek için alanını kullanın Width .Use the MinWidth field to check whether a value is within the limits allowed for the Width property. Değer, kısıtlanmış olmayan kullanıcı girişi gibi bilinmeyen bir kaynaktan geliyorsa bunu yapın.Do this when the value comes from an unknown source, such as unconstrained user input.

Şunlara uygulanır