DrawingAttributes.OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

Herhangi bir DrawingAttributes özellik değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when any DrawingAttributes property changes.

protected:
 virtual void OnPropertyChanged(System::ComponentModel::PropertyChangedEventArgs ^ e);
protected virtual void OnPropertyChanged (System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs e);
abstract member OnPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
override this.OnPropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnPropertyChanged (e As PropertyChangedEventArgs)

Parametreler

e
PropertyChangedEventArgs

EventArgsEventArgs

Şunlara uygulanır