DrawingAttributes.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged Olay

Tanım

Herhangi bir özelliğin değeri değiştiğinde gerçekleşir DrawingAttributes .Occurs when the value of any DrawingAttributes property has changed.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged;
member this.System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler Implements System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged

Olay Türü

PropertyChangedEventHandler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır