ICommand.CanExecuteChanged Olay

Tanım

Komutun yürütülüp yürütülmeyeceğini etkileyen değişiklikler olduğunda gerçekleşir.Occurs when changes occur that affect whether or not the command should execute.

public:
 event EventHandler ^ CanExecuteChanged;
event EventHandler CanExecuteChanged;
event EventHandler? CanExecuteChanged;
member this.CanExecuteChanged : EventHandler 
Event CanExecuteChanged As EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Açıklamalar

Normalde, bu olay gerçekleştiğinde komutta bir komut kaynağı çağırır CanExecute .Normally, a command source calls CanExecute on the command when this event occurs.

Normal olarak, komut yürütülemez, komut kaynağı kendisini devre dışı bırakır.Normally, if the command cannot execute, the command source disables itself.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.