InputBindingCollection.Insert(Int32, InputBinding) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizinde belirtilen InputBinding dizine ekler InputBindingCollection .Inserts the specified InputBinding into this InputBindingCollection at the specified index.

public:
 void Insert(int index, System::Windows::Input::InputBinding ^ inputBinding);
public void Insert (int index, System.Windows.Input.InputBinding inputBinding);
member this.Insert : int * System.Windows.Input.InputBinding -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, inputBinding As InputBinding)

Parametreler

index
Int32

Eklenecek sıfır tabanlı dizin inputBinding .The zero-based index at which to insert inputBinding.

inputBinding
InputBinding

Eklenecek bağlama.The binding to insert.

Özel durumlar

inputBinding, null değeridir.inputBinding is null.

Şunlara uygulanır