Keyboard.KeyDown İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Klavyede bir tuşa basıldığında gerçekleşir.Occurs when a key on the keyboard is pressed.

see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler
see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler
see AddKeyDownHandler, and RemoveKeyDownHandler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, TextBox olay için bir olay işleyicisi ekleyen oluşturur KeyDown .The following example creates TextBox that attaches an event handler for the KeyDown event. Basıldığında, Return olay işleyicisi içindeki metni içinde görüntüler TextBox TextBlock .When the Return is pressed, the event handler displays the text in the TextBox in a TextBlock.

<StackPanel>
 <TextBlock Width="300" Height="20">
  Type some text into the TextBox and press the Enter key.
 </TextBlock>
 <TextBox Width="300" Height="30" Name="textBox1"
      KeyDown="OnKeyDownHandler"/>
 <TextBlock Width="300" Height="100" Name="textBlock1"/>
</StackPanel>
private void OnKeyDownHandler(object sender, KeyEventArgs e)
{
  if (e.Key == Key.Return)
  {
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text;
  }
}
Private Sub OnKeyDownHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs)
  If (e.Key = Key.Return) Then
    textBlock1.Text = "You Entered: " + textBox1.Text
  End If
End Sub

Açıklamalar

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. WPFWPF ekli olayları yönlendirilmiş olaylar olarak uygular.implements attached events as routed events. Ekli olaylar temel olarak XAMLXAML , bu olayı tanımlamayan nesneler üzerinde işlenebilecek olaylara başvurmayan ve WPFWPF bir yol çapraz geçiş için olayı etkinleştirerek bir, daha sonra genişleyen olaylar için bir dil kavramıdır.Attached events are fundamentally a XAMLXAML language concept for referencing events that can be handled on objects that do not define that event, which WPFWPF expands upon by also enabling the event to traverse a route. Ekli olaylarda kodda doğrudan işleme sözdizimi yoktur; kodda yönlendirilmiş bir olaya yönelik işleyiciler iliştirmek için, belirlenmiş bir Add * Handler yöntemi kullanın.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, you use a designated Add*Handler method. Ayrıntılar için bkz. ekli olaylara genel bakış.For details, see Attached Events Overview.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field KeyDownEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TırmanmaBubbling
TemsilciDelegate KeyEventHandler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.