Keyboard.PreviewKeyUpEvent Alan

Tanım

PreviewKeyUpEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewKeyUp attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewKeyUpEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewKeyUpEvent;
 staticval mutable PreviewKeyUpEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewKeyUpEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Açıklamalar

Yönlendirilmiş olay tanımlayıcıları, yönlendirilmiş olaylar kaydedildiğinde oluşturulur ve sonuç, yönlendirilmiş olayı kaydeden sınıfta bir alan olarak depolanır.Routed event identifiers are created when routed events are registered, and the result is stored as a field on the class that registers the routed event. Bu tanımlayıcılar, olay için sahip eklemek için bir tanımlayıcı ad, sahip türü, işleyici türü, yönlendirme stratejisi ve yardımcı program yöntemi içerir.These identifiers contain an identifying name, owner type, handler type, routing strategy, and a utility method for adding owners for the event. Bu tanımlayıcıları, belirli bir yönlendirilmiş olayı tanımlamak için genellikle olay sistemi yöntemlerine parametre olarak kullanırsınız.You often use these identifiers as parameters to event system methods, to identify a particular routed event.

Şunlara uygulanır