Manipulation.SetManipulationContainer(UIElement, IInputElement) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğenin düzenlemesi için koordinatları tanımlayan öğeyi ayarlar.Sets the element that defines the coordinates for the manipulation of the specified element.

public:
 static void SetManipulationContainer(System::Windows::UIElement ^ element, System::Windows::IInputElement ^ container);
public static void SetManipulationContainer (System.Windows.UIElement element, System.Windows.IInputElement container);
static member SetManipulationContainer : System.Windows.UIElement * System.Windows.IInputElement -> unit
Public Shared Sub SetManipulationContainer (element As UIElement, container As IInputElement)

Parametreler

element
UIElement

Üzerinde düzenleme ilişkili olan öğe.The element with which the manipulation is associated.

container
IInputElement

Koordinat alanını tanımlayan kapsayıcı.The container that defines the coordinate space.

Şunlara uygulanır