Stylus Sınıf

Tanım

Tablet kalemiyle genel bilgilere erişim sağlar.Provides access to general information about a tablet pen.

public ref class Stylus abstract sealed
public static class Stylus
type Stylus = class
Public Class Stylus
Devralma
Stylus

Örnekler

Aşağıdaki örnek, ekran kalemi a 'nın sınırları dışında bıraksa bile, ekran kalemi koordinatlarını nasıl kaydedebileceğinizi gösterir TextBox .The following example demonstrates how to record the coordinates of the stylus, even if the stylus leaves the bounds of a TextBox. Bu örnek, bir TextBox Aranan olduğunu ve, textBox1 StylusDown StylusUp ve StylusMove olaylarının olay işleyicilerine bağlı olduğunu varsayar.This example assumes that there is a TextBox called textBox1, and that the StylusDown, StylusUp, and StylusMove events are connected to event handlers.

void textbox1_StylusDown(object sender, StylusDownEventArgs e)
{
  Stylus.Capture(textbox1);
}

void textbox1_StylusMove(object sender, StylusEventArgs e)
{
  Point pos = e.GetPosition(textbox1);
  textbox1.AppendText("X: " + pos.X + " Y: " + pos.Y + "\n");
}

void textbox1_StylusUp(object sender, StylusEventArgs e)
{
  Stylus.Capture(textbox1, CaptureMode.None);
}
Private Sub textbox1_StylusDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.StylusDownEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusDown

  Stylus.Capture(textbox1)

End Sub


Private Sub textbox1_StylusMove(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusMove

  Dim pos As Point = e.GetPosition(textbox1)
  textbox1.AppendText("X: " & pos.X.ToString() & " Y: " & pos.Y.ToString() & vbLf)

End Sub


Private Sub textbox1_StylusUp(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusUp

  Stylus.Capture(textbox1, CaptureMode.None)

End Sub

Alanlar

GotStylusCaptureEvent

GotStylusCaptureEkli olayı tanımlar.Identifies the GotStylusCapture attached event.

IsFlicksEnabledProperty

IsFlicksEnabledİliştirilmiş özelliği tanımlar.Identifies the IsFlicksEnabled attached property.

IsPressAndHoldEnabledProperty

IsPressAndHoldEnabledİliştirilmiş özelliği tanımlar.Identifies the IsPressAndHoldEnabled attached property.

IsTapFeedbackEnabledProperty

IsTapFeedbackEnabledİliştirilmiş özelliği tanımlar.Identifies the IsTapFeedbackEnabled attached property.

IsTouchFeedbackEnabledProperty

IsTouchFeedbackEnabledİliştirilmiş özelliği tanımlar.Identifies the IsTouchFeedbackEnabled attached property.

LostStylusCaptureEvent

LostStylusCaptureEkli olayı tanımlar.Identifies the LostStylusCapture attached event.

PreviewStylusButtonDownEvent

PreviewStylusButtonDownEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusButtonDown attached event.

PreviewStylusButtonUpEvent

PreviewStylusButtonUpEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusButtonUp attached event.

PreviewStylusDownEvent

PreviewStylusDownEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusDown attached event.

PreviewStylusInAirMoveEvent

PreviewStylusInAirMoveEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusInAirMove attached event.

PreviewStylusInRangeEvent

PreviewStylusInRangeEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusInRange attached event.

PreviewStylusMoveEvent

PreviewStylusMoveEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusMove attached event.

PreviewStylusOutOfRangeEvent

PreviewStylusOutOfRangeEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusOutOfRange attached event.

PreviewStylusSystemGestureEvent

PreviewStylusSystemGestureEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusSystemGesture attached event.

PreviewStylusUpEvent

PreviewStylusUpEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewStylusUp attached event.

StylusButtonDownEvent

StylusButtonDownEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusButtonDown attached event.

StylusButtonUpEvent

StylusButtonUpEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusButtonUp attached event.

StylusDownEvent

StylusDownEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusDown attached event.

StylusEnterEvent

StylusEnterEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusEnter attached event.

StylusInAirMoveEvent

StylusInAirMoveEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusInAirMove attached event.

StylusInRangeEvent

StylusInRangeEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusInRange attached event.

StylusLeaveEvent

StylusLeaveEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusLeave attached event.

StylusMoveEvent

StylusMoveEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusMove attached event.

StylusOutOfRangeEvent

StylusOutOfRangeEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusOutOfRange attached event.

StylusSystemGestureEvent

StylusSystemGestureEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusSystemGesture attached event.

StylusUpEvent

StylusUpEkli olayı tanımlar.Identifies the StylusUp attached event.

Özellikler

Captured

Stilus 'ın bağlandığı öğeyi alır.Gets the element to which the stylus is bound.

CurrentStylusDevice

Kullanılmakta olan ekran kalemini temsil eden ekran kalemini alır.Gets the stylus that represents the stylus currently in use.

DirectlyOver

Doğrudan ekran kalemi altındaki öğeyi alır.Gets the element that is directly beneath the stylus.

İliştirilmiş Özellikler

IsFlicksEnabled

Hareketlerin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether flicks are enabled.

IsPressAndHoldEnabled

Basma ve tutma özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a values indicating whether press and hold is enabled.

IsTapFeedbackEnabled

Geri bildirimde tap 'ın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösteren bir değer olup olmadığını alır veya ayarlar.Gets or sets whether a value indicating whether tap feedback is enabled.

IsTouchFeedbackEnabled

Dokunma geri bildirimi etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösteren bir değer olup olmadığını alır veya ayarlar.Gets or sets whether a value indicating whether touch feedback is enabled.

Yöntemler

AddGotStylusCaptureHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler GotStylusCapture .Adds a handler for the GotStylusCapture attached event.

AddLostStylusCaptureHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler LostStylusCapture .Adds a handler for the LostStylusCapture attached event.

AddPreviewStylusButtonDownHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusButtonDown .Adds a handler for the PreviewStylusButtonDown attached event.

AddPreviewStylusButtonUpHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusButtonUp .Adds a handler for the PreviewStylusButtonUp attached event.

AddPreviewStylusDownHandler(DependencyObject, StylusDownEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusDown .Adds a handler for the PreviewStylusDown attached event.

AddPreviewStylusInAirMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusInAirMove .Adds a handler for the PreviewStylusInAirMove attached event.

AddPreviewStylusInRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusInRange .Adds a handler for the PreviewStylusInRange attached event.

AddPreviewStylusMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusMove .Adds a handler for the PreviewStylusMove attached event.

AddPreviewStylusOutOfRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusOutOfRange .Adds a handler for the PreviewStylusOutOfRange attached event.

AddPreviewStylusSystemGestureHandler(DependencyObject, StylusSystemGestureEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusSystemGesture .Adds a handler for the PreviewStylusSystemGesture attached event.

AddPreviewStylusUpHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler PreviewStylusUp .Adds a handler for the PreviewStylusUp attached event.

AddStylusButtonDownHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusButtonDown .Adds a handler for the StylusButtonDown attached event.

AddStylusButtonUpHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusButtonUp .Adds a handler for the StylusButtonUp attached event.

AddStylusDownHandler(DependencyObject, StylusDownEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusDown .Adds a handler for the StylusDown attached event.

AddStylusEnterHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusEnter .Adds a handler for the StylusEnter attached event.

AddStylusInAirMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusInAirMove .Adds a handler for the StylusInAirMove attached event.

AddStylusInRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusInRange .Adds a handler for the StylusInRange attached event.

AddStylusLeaveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusLeave .Adds a handler for the StylusLeave attached event.

AddStylusMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusMove .Adds a handler for the StylusMove attached event.

AddStylusOutOfRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusOutOfRange .Adds a handler for the StylusOutOfRange attached event.

AddStylusSystemGestureHandler(DependencyObject, StylusSystemGestureEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusSystemGesture .Adds a handler for the StylusSystemGesture attached event.

AddStylusUpHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyici ekler StylusUp .Adds a handler for the StylusUp attached event.

Capture(IInputElement)

Ekran kalemini belirtilen öğeye yakalar.Captures the stylus to the specified element.

Capture(IInputElement, CaptureMode)

Ekran kalemini belirtilen öğeye yakalar.Captures the stylus to the specified element.

GetIsFlicksEnabled(DependencyObject)

IsFlicksEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini alır.Gets the value of the IsFlicksEnabled attached property on the specified element.

GetIsPressAndHoldEnabled(DependencyObject)

IsPressAndHoldEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini alır.Gets the value of the IsPressAndHoldEnabled attached property on the specified element.

GetIsTapFeedbackEnabled(DependencyObject)

IsTapFeedbackEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini alır.Gets the value of the IsTapFeedbackEnabled attached property on the specified element.

GetIsTouchFeedbackEnabled(DependencyObject)

IsTouchFeedbackEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini alır.Gets the value of the IsTouchFeedbackEnabled attached property on the specified element.

RemoveGotStylusCaptureHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır GotStylusCapture .Removes a handler for the GotStylusCapture attached event.

RemoveLostStylusCaptureHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır LostStylusCapture .Removes a handler for the LostStylusCapture attached event.

RemovePreviewStylusButtonDownHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusButtonDown .Removes a handler for the PreviewStylusButtonDown attached event.

RemovePreviewStylusButtonUpHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusButtonUp .Removes a handler for the PreviewStylusButtonUp attached event.

RemovePreviewStylusDownHandler(DependencyObject, StylusDownEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusDown .Removes a handler for the PreviewStylusDown attached event.

RemovePreviewStylusInAirMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusInAirMove .Removes a handler for the PreviewStylusInAirMove attached event.

RemovePreviewStylusInRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusInRange .Removes a handler for the PreviewStylusInRange attached event.

RemovePreviewStylusMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusMove .Removes a handler for the PreviewStylusMove attached event.

RemovePreviewStylusOutOfRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusOutOfRange .Removes a handler for the PreviewStylusOutOfRange attached event.

RemovePreviewStylusSystemGestureHandler(DependencyObject, StylusSystemGestureEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusSystemGesture .Removes a handler for the PreviewStylusSystemGesture attached event.

RemovePreviewStylusUpHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır PreviewStylusUp .Removes a handler for the PreviewStylusUp attached event.

RemoveStylusButtonDownHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusButtonDown .Removes a handler for the StylusButtonDown attached event.

RemoveStylusButtonUpHandler(DependencyObject, StylusButtonEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusButtonUp .Removes a handler for the StylusButtonUp attached event.

RemoveStylusDownHandler(DependencyObject, StylusDownEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusDown .Removes a handler for the StylusDown attached event.

RemoveStylusEnterHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusEnter .Removes a handler for the StylusEnter attached event.

RemoveStylusInAirMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusInAirMove .Removes a handler for the StylusInAirMove attached event.

RemoveStylusInRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusInRange .Removes a handler for the StylusInRange attached event.

RemoveStylusLeaveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusLeave .Removes a handler for the StylusLeave attached event.

RemoveStylusMoveHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusMove .Removes a handler for the StylusMove attached event.

RemoveStylusOutOfRangeHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusOutOfRange .Removes a handler for the StylusOutOfRange attached event.

RemoveStylusSystemGestureHandler(DependencyObject, StylusSystemGestureEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusSystemGesture .Removes a handler for the StylusSystemGesture attached event.

RemoveStylusUpHandler(DependencyObject, StylusEventHandler)

Ekli olay için bir işleyiciyi kaldırır StylusUp .Removes a handler for the StylusUp attached event.

SetIsFlicksEnabled(DependencyObject, Boolean)

IsFlicksEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini alır.Gets the value of the IsFlicksEnabled attached property on the specified element.

SetIsPressAndHoldEnabled(DependencyObject, Boolean)

IsPressAndHoldEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini ayarlar.Sets the value of the IsPressAndHoldEnabled attached property on the specified element.

SetIsTapFeedbackEnabled(DependencyObject, Boolean)

IsTapFeedbackEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini ayarlar.Sets the value of the IsTapFeedbackEnabled attached property on the specified element.

SetIsTouchFeedbackEnabled(DependencyObject, Boolean)

IsTouchFeedbackEnabledBelirtilen öğedeki iliştirilmiş özelliğin değerini ayarlar.Sets the value of the IsTouchFeedbackEnabled attached property on the specified element.

Synchronize()

İmleci ve Kullanıcı arabirimini eşitler.Synchronizes the cursor and the user interface.

İliştirilmiş Olaylar

GotStylusCapture

Bir öğe ekran kalemi olaylarını yakaladığında gerçekleşir.Occurs when an element captures the stylus events.

LostStylusCapture

Bir öğe ekran kalemi olaylarını serbest bıraktığında gerçekleşir.Occurs when an element releases stylus events.

PreviewStylusButtonDown

Kullanıcı, ekran kalemi üzerindeki düğmelerden birine bastığında gerçekleşir.Occurs when the user presses one of the buttons on the stylus.

PreviewStylusButtonUp

Kullanıcı, ekran kalemi üzerindeki düğmelerden birini bıraktığında gerçekleşir.Occurs when the user releases one of the buttons on the stylus.

PreviewStylusDown

Kullanıcı ekran kalemi ucuyla tablette dokunduğunda gerçekleşir.Occurs when user touches the tip of the stylus to the tablet.

PreviewStylusInAirMove

Ekran kalemi, tabletin aralığı içinde (ancak dokunmadan) sonra taşınırsa oluşur.Occurs if the stylus moves while it is within range of (but not touching) the tablet.

PreviewStylusInRange

Ekran kalemi tablet aralığı içinde geldiğinde gerçekleşir.Occurs when the stylus comes within range of the tablet.

PreviewStylusMove

Ekran kalemi, tabletin dokunurken ne zaman geçerse oluşur.Occurs when the stylus moves while it is touching the tablet.

PreviewStylusOutOfRange

Ekran kalemi tablet aralığının dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when the stylus goes out of range of the tablet.

PreviewStylusSystemGesture

Kullanıcı bu ekran kalemiyle bir sistem hareketi yaptığında gerçekleşir.Occurs when the user makes a system gesture with this stylus.

PreviewStylusUp

Kullanıcı tablet kalemini tabletten çıktığında oluşur.Occurs when the user lifts the stylus from the tablet.

StylusButtonDown

Kullanıcı, ekran kalemi üzerindeki düğmelerden birine bastığında gerçekleşir.Occurs when the user presses one of the buttons on the stylus.

StylusButtonUp

Kullanıcı, ekran kalemi üzerindeki düğmelerden birini bıraktığında gerçekleşir.Occurs when the user releases one of the buttons on the stylus.

StylusDown

Kullanıcı ekran kalemi ucuyla tablette dokunduğunda gerçekleşir.Occurs when the user touches the tip of the stylus to the tablet.

StylusEnter

Ekran kalemi imleci bir öğenin sınırlarına girdiğinde gerçekleşir.Occurs when the stylus cursor enters the bounds of an element.

StylusInAirMove

Ekran kalemi, tablette yer aldığı ancak dokunmadan ne zaman kaymışken gerçekleşir.Occurs when the stylus moves while it is in range of, but not touching, the tablet.

StylusInRange

Ekran kalemi tablet aralığı içinde geldiğinde gerçekleşir.Occurs when the stylus comes within range of the tablet.

StylusLeave

Ekran kalemi imleci bir öğenin sınırları dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when the stylus cursor leaves the bounds of an element.

StylusMove

Ekran kalemi, tabletin dokunurken ne zaman geçerse oluşur.Occurs when the stylus moves while it is touching the tablet.

StylusOutOfRange

Ekran kalemi tablet aralığının dışına çıktığında gerçekleşir.Occurs when the stylus goes out of range of the tablet.

StylusSystemGesture

Kullanıcı bu ekran kalemiyle bir sistem hareketi yaptığında gerçekleşir.Occurs when the user makes a system gesture with this stylus.

StylusUp

Kullanıcı kalemi tablet PC 'den harekete geçirirse oluşur.Occurs when the user raises the stylus from the Tablet PC.

Şunlara uygulanır