StylusButtonEventHandler Temsilci

Tanım

StylusButtonDownOlayını ya da bir olayını işleyen yöntemi temsil eder StylusButtonUp UIElement .Represents the method that handles either the StylusButtonDown event or the StylusButtonUp event of a UIElement.

public delegate void StylusButtonEventHandler(System::Object ^ sender, StylusButtonEventArgs ^ e);
public delegate void StylusButtonEventHandler(object sender, StylusButtonEventArgs e);
type StylusButtonEventHandler = delegate of obj * StylusButtonEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StylusButtonEventHandler(sender As Object, e As StylusButtonEventArgs)

Parametreler

sender
Object

Olayın kaynağı.The source of the event.

e
StylusButtonEventArgs

StylusButtonEventArgsOlay verilerini içeren bir.A StylusButtonEventArgs that contains the event data.

Devralma
StylusButtonEventHandler

Uzantı Metotları

GetMethodInfo(Delegate)

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Şunlara uygulanır