StylusDownEventHandler Temsilci

Tanım

StylusDownKarşılık gelen önizleme olayı da dahil olmak üzere, olayı işleyen yöntemi ve çeşitli çeşitlemeleri temsil eder.Represents the method that handles the StylusDown event, as well as several variations, including the corresponding Preview event. Ayrıca, olayı temel öğe sınıflarında yeniden kullanıma sunar.Also re-exposes the event in the base element classes.

public delegate void StylusDownEventHandler(System::Object ^ sender, StylusDownEventArgs ^ e);
public delegate void StylusDownEventHandler(object sender, StylusDownEventArgs e);
type StylusDownEventHandler = delegate of obj * StylusDownEventArgs -> unit
Public Delegate Sub StylusDownEventHandler(sender As Object, e As StylusDownEventArgs)

Parametreler

sender
Object

Olayın kaynağı.The source of the event.

e
StylusDownEventArgs

StylusDownEventArgsOlay verilerini içeren bir.A StylusDownEventArgs that contains the event data. ..

Devralma
StylusDownEventHandler

Açıklamalar

Genellikle, bu temsilci yönlendirilmiş bir olaya karşılık gelir.Typically, this delegate corresponds to a routed event. SourceOlayı hangi öğenin gerçekleştirdiğini öğrenmek için, özellikle özelliğindeki olay verilerini denetleyin.Check the event data, in particular the Source property, to determine which element raised the event.

Uzantı Metotları

GetMethodInfo(Delegate)

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Şunlara uygulanır