StylusEventArgs(StylusDevice, Int32) Oluşturucu

Tanım

StylusEventArgs sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the StylusEventArgs class.

public:
 StylusEventArgs(System::Windows::Input::StylusDevice ^ stylus, int timestamp);
public StylusEventArgs (System.Windows.Input.StylusDevice stylus, int timestamp);
new System.Windows.Input.StylusEventArgs : System.Windows.Input.StylusDevice * int -> System.Windows.Input.StylusEventArgs
Public Sub New (stylus As StylusDevice, timestamp As Integer)

Parametreler

stylus
StylusDevice

Olayla ilişkilendirilecek ekran kalemi.The stylus to associate with the event.

timestamp
Int32

Olayın gerçekleştiği zaman.The time when the event occurs.

Şunlara uygulanır