StylusEventArgs.GetStylusPoints Yöntem

Tanım

StylusPointCollection StylusPoint Olayda toplanan nesneleri içeren bir döndürür.Returns a StylusPointCollection that contains StylusPoint objects collected in the event.

Aşırı Yüklemeler

GetStylusPoints(IInputElement)

StylusPointCollection StylusPoint Belirtilen giriş öğesine göre nesneleri içeren bir döndürür.Returns a StylusPointCollection that contains StylusPoint objects relative to the specified input element.

GetStylusPoints(IInputElement, StylusPointDescription)

Belirtilen StylusPointCollection StylusPointDescription ve StylusPoint belirtilen giriş öğesiyle ilişkili nesneleri içeren bir döndürür.Returns a StylusPointCollection that uses the specified StylusPointDescription and contains StylusPoint objects relating to the specified input element.

GetStylusPoints(IInputElement)

StylusPointCollection StylusPoint Belirtilen giriş öğesine göre nesneleri içeren bir döndürür.Returns a StylusPointCollection that contains StylusPoint objects relative to the specified input element.

public:
 System::Windows::Input::StylusPointCollection ^ GetStylusPoints(System::Windows::IInputElement ^ relativeTo);
public System.Windows.Input.StylusPointCollection GetStylusPoints (System.Windows.IInputElement relativeTo);
member this.GetStylusPoints : System.Windows.IInputElement -> System.Windows.Input.StylusPointCollection
Public Function GetStylusPoints (relativeTo As IInputElement) As StylusPointCollection

Parametreler

relativeTo
IInputElement

IInputElementİçindeki (x, y) koordinatlarının StylusPointCollection eşlendiği.The IInputElement to which the (x,y) coordinates in the StylusPointCollection are mapped.

Döndürülenler

StylusPointCollection

StylusPointCollection StylusPoint Olayda toplanan nesneleri içeren bir.A StylusPointCollection that contains StylusPoint objects collected in the event.

Özel durumlar

Şunlara uygulanır

GetStylusPoints(IInputElement, StylusPointDescription)

Belirtilen StylusPointCollection StylusPointDescription ve StylusPoint belirtilen giriş öğesiyle ilişkili nesneleri içeren bir döndürür.Returns a StylusPointCollection that uses the specified StylusPointDescription and contains StylusPoint objects relating to the specified input element.

public:
 System::Windows::Input::StylusPointCollection ^ GetStylusPoints(System::Windows::IInputElement ^ relativeTo, System::Windows::Input::StylusPointDescription ^ subsetToReformatTo);
public System.Windows.Input.StylusPointCollection GetStylusPoints (System.Windows.IInputElement relativeTo, System.Windows.Input.StylusPointDescription subsetToReformatTo);
member this.GetStylusPoints : System.Windows.IInputElement * System.Windows.Input.StylusPointDescription -> System.Windows.Input.StylusPointCollection
Public Function GetStylusPoints (relativeTo As IInputElement, subsetToReformatTo As StylusPointDescription) As StylusPointCollection

Parametreler

relativeTo
IInputElement

IInputElementİçindeki (x, y) koordinatlarının StylusPointCollection eşlendiği.The IInputElement to which the (x,y) coordinates in the StylusPointCollection are mapped.

subsetToReformatTo
StylusPointDescription

StylusPointDescriptionTarafından kullanılacak StylusPointCollection .The StylusPointDescription to be used by the StylusPointCollection.

Döndürülenler

StylusPointCollection

Bir StylusPointCollection StylusPoint olay sırasında toplanan nesneleri içeren bir.A StylusPointCollection that contains StylusPoint objects collected during an event.

Özel durumlar

Açıklamalar

subsetToReformatToDescription, yönteminin özelliği ile uyumlu olmalıdır StylusPointCollection GetStylusPoints(IInputElement) .subsetToReformatTo must be compatible with the Description property of the StylusPointCollection from the GetStylusPoints(IInputElement) method. Yöntemini GetCommonDescription çağırmadan önce bir almak için yöntemini kullanın StylusPointDescription GetStylusPoints(IInputElement, StylusPointDescription) .Use the GetCommonDescription method to get a StylusPointDescription before calling the GetStylusPoints(IInputElement, StylusPointDescription) method.

Not

GetStylusPointsStylusPointCollection StylusEventArgs içindeki kısıtlamalar farklı olsa da, içindeki kısıtlamalarını kullanır subsetToReformatTo .GetStylusPoints uses constraints from the StylusPointCollection in StylusEventArgs, even if the constraints in subsetToReformatTo are different. Örneğin, 0 subsetToReformatTo NormalPressure ve 1023 değerlerini kullanıyorsa ancak StylusEventArgs 0 ve 255 değerlerini kullanıyorsa, GetStylusPoints StylusPointDescription 0 ve 255 değerlerini içeren bir döndürür.For example, if subsetToReformatTo uses NormalPressure values of 0 and 1023 but StylusEventArgs uses values of 0 and 255, GetStylusPoints returns a StylusPointDescription containing the values 0 and 255.

Şunlara uygulanır