TextComposition.AutoComplete Özellik

Tanım

Bu metin kompozisyonu için otomatik tamamlamayı al ayarını alır.Gets the auto-complete setting for this text composition.

public:
 property System::Windows::Input::TextCompositionAutoComplete AutoComplete { System::Windows::Input::TextCompositionAutoComplete get(); };
public System.Windows.Input.TextCompositionAutoComplete AutoComplete { get; }
member this.AutoComplete : System.Windows.Input.TextCompositionAutoComplete
Public ReadOnly Property AutoComplete As TextCompositionAutoComplete

Özellik Değeri

TextCompositionAutoComplete

TextCompositionAutoCompleteBu metin kompozisyonu için geçerli otomatik tamamlamayı belirten Numaralandırmaların bir üyesi.A member of the TextCompositionAutoComplete enumerations specifying the current auto-complete behavior for this text composition.

Şunlara uygulanır