TextCompositionManager.TextInput İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bir tamamlandığında gerçekleşir TextComposition .Occurs when a TextComposition is completed.

see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler
see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler
see AddTextInputHandler, and RemoveTextInputHandler

Açıklamalar

Bu, bu olayın kabarcıklanma sürümüdür.This is the bubbling version of this event. Tünel oluşturma sürümü için bkz PreviewTextInput ..For the tunneling version, see PreviewTextInput.

Bu, ekli bir olaydır.This is an attached event. AddTextInputHandler RemoveTextInputHandler Bu olayı belirtilen bağımlılık nesnesi üzerinde yönetmek için ve yöntemlerini kullanın.Use the AddTextInputHandler and RemoveTextInputHandler methods to manage this event on a specified dependency object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.