Int32Rect.Width Özellik

Tanım

Dikdörtgenin genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the width of the rectangle.

public:
 property int Width { int get(); void set(int value); };
public int Width { get; set; }
member this.Width : int with get, set
Public Property Width As Integer

Özellik Değeri

Int32

Dikdörtgenin genişliği.The width of the rectangle. Varsayılan değer 0' dır.The default value is 0.

Şunlara uygulanır