Int32Rect.X Özellik

Tanım

Dikdörtgenin sol üst köşesinin x koordinatını alır veya ayarlar.Gets or sets the x-coordinate of the top-left corner of the rectangle.

public:
 property int X { int get(); void set(int value); };
public int X { get; set; }
member this.X : int with get, set
Public Property X As Integer

Özellik Değeri

Int32

Dikdörtgenin sol üst köşesinin x koordinatı.The x-coordinate of the top-left corner of the rectangle. Varsayılan değer 0' dır.The default value is 0.

Şunlara uygulanır