HwndSourceParameters.WindowName Özellik

Tanım

Pencerenin adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the window.

public:
 property System::String ^ WindowName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string WindowName { get; set; }
member this.WindowName : string with get, set
Public Property WindowName As String

Özellik Değeri

String

Pencere adı.The window name.

Açıklamalar

Önemli

Varsayılan (parametresiz) oluşturucuyu kullanarak bu yapının örneklerini oluşturun.Do not construct instances of this structure using the default (parameterless) constructor. HwndSourceParametersParametresiz Oluşturucu tarafından oluşturulan bir örnek, öğesine HwndSourceParameters atanamamasına neden olur WindowName ( WindowName özelliği ayarlanabilir gibi görünse de).An HwndSourceParameters instance that is created by the parameterless constructor results in HwndSourceParameters that cannot be assigned a WindowName (even though the WindowName property appears to be settable). Böyle bir örnek bir Oluşturucu için parametreler olarak uygulanırsa HwndSource , ortaya çıkan HwndSource bir pencere görüntüleyemez.If such an instance is applied as the parameters for an HwndSource constructor, the resulting HwndSource cannot display a window.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.