LineStackingStrategy Sabit listesi

Tanım

Her satır için bir satır kutusunun belirlendiği bir mekanizmayı açıklar.Describes a mechanism by which a line box is determined for each line.

public enum class LineStackingStrategy
public enum LineStackingStrategy
type LineStackingStrategy = 
Public Enum LineStackingStrategy
Devralma
LineStackingStrategy

Alanlar

BlockLineHeight 0

Yığın yüksekliği, blok öğesi satır yüksekliği Özellik değeri tarafından belirlenir.The stack height is determined by the block element line-height property value.

MaxHeight 1

Yığın yüksekliği, bu öğelerin düzgün şekilde hizalandığı satırdaki tüm satır içi öğeleri içeren en küçük değerdir.The stack height is the smallest value that containing all the inline elements on that line when those elements are properly aligned.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, LineStackingStrategy öğesinin metin satırları için satır kutularının nasıl oluşturulduğunu anlamak üzere özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir TextBlock .The following example shows how to use the LineStackingStrategy property to determine how the line boxes are created for text lines of a TextBlock. İlki TextBlock LineStackingStrategy MaxHeight değerine, Ikincisi Ise TextBlock BlockLineHeight değerine sahiptir.The first TextBlock has a LineStackingStrategy value of MaxHeight and the second TextBlock has a value of BlockLineHeight.

<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
 <StackPanel>
  
  <!-- This TextBlock has a LineStackingStrategy set to "MaxHeight". -->
  <TextBlock LineStackingStrategy="MaxHeight" LineHeight="10" Width="500" TextWrapping="Wrap" 
   Background="Yellow">
   Use the <Span FontSize="30">LineStackingStrategy</Span> property to determine how a line box is
   created for each line. A value of <Span FontSize="20">MaxHeight</Span> specifies that the stack
   height is the smallest value that contains all the inline elements on that line when those
   elements are properly aligned. A value of <Span FontSize="20">BlockLineHeight</Span> specifies
   that the stack height is determined by the block element LineHeight property value.
  </TextBlock>

  <!-- Here is the same TextBlock but the LineStackingStrategy is set to "BlockLineHeight". -->
  <TextBlock LineStackingStrategy="BlockLineHeight" LineHeight="10" Width="500" TextWrapping="Wrap" 
   Background="Blue" Margin="0,40,0,0">
   Use the <Span FontSize="30">LineStackingStrategy</Span> property to determine how a line box is
   created for each line. A value of <Span FontSize="20">MaxHeight</Span> specifies that the stack
   height is the smallest value that contains all the inline elements on that line when those
   elements are properly aligned. A value of <Span FontSize="20">BlockLineHeight</Span> specifies
   that the stack height is determined by the block element LineHeight property value.
  </TextBlock>

 </StackPanel>
</Page>

Aşağıdaki çizimde, Yukarıdaki kodun sonucu gösterilmektedir.The following illustration shows the result of the code above.

Ekran görüntüsü: Linestackingstrateji değerlerini karşılaştırmaScreenshot: Compare LineStackingStrategy values

Şunlara uygulanır