ContentPropertyAttribute.Name Özellik

Tanım

İçerik özelliği olan özelliğin adını alır.Gets the name of the property that is the content property.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

İçerik özelliği olan özelliğin adı.The name of the property that is the content property.

Şunlara uygulanır