ContentWrapperAttribute.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bu örnek için bir karma kodu alır.Gets a hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

Bir tamsayı karma koduAn integer hash code

Şunlara uygulanır