IAddChild.AddText(String) Yöntem

Tanım

Bir düğümün metin içeriğini nesneye ekler.Adds the text content of a node to the object.

public:
 void AddText(System::String ^ text);
public void AddText (string text);
abstract member AddText : string -> unit
Public Sub AddText (text As String)

Parametreler

text
String

Nesneye eklenecek metin.The text to add to the object.

Açıklamalar

İçindeki açıklamalara bakın IAddChild .See Remarks in IAddChild.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.