INameScope.RegisterName(String, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen adı geçerli XAML namescope 'a kaydeder.Registers the provided name into the current XAML namescope.

public:
 void RegisterName(System::String ^ name, System::Object ^ scopedElement);
public void RegisterName (string name, object scopedElement);
abstract member RegisterName : string * obj -> unit
Public Sub RegisterName (name As String, scopedElement As Object)

Parametreler

name
String

Kayıt yapılacak ad.The name to register.

scopedElement
Object

Belirtilen öğesinin name başvurduğu öğe.The specific element that the provided name refers to.

Açıklamalar

XAML namescope 'da yinelenen adlara izin verilmez.Duplicate names in a XAML namescope are not permitted.

Uygulayanlara Notlar

Yinelenen adların kaydettirilmesine izin vermeyin.Do not permit duplicate names to be registered. Giriş, name xaml namescope 'un iç koleksiyon temsilinin (ile aynı olsa bile) var olan bir öğeye zaten atanmışsa scopedElement , bir özel durum oluşturur.If the input name is already assigned to an existing element in the internal collection representation of the XAML namescope (even if it is the same as scopedElement), throw an exception.

Ayrıca, belirtilen ad XamlName dilbilgisineuygun değilse bir özel durum yerleştirmeyi düşünün.Also consider throwing an exception if the provided name does not conform to XamlName Grammar.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.