IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen adlandırılmış bir özelliğin geçerli kapsamda ortam olarak kabul edilip edilmeyeceğini sorgular.Queries for whether a specified named property can be considered ambient in the current scope.

public:
 bool IsAmbientPropertyAvailable(System::String ^ propertyName);
public bool IsAmbientPropertyAvailable (string propertyName);
abstract member IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
Public Function IsAmbientPropertyAvailable (propertyName As String) As Boolean

Parametreler

propertyName
String

Ambience durumunu denetlenecek özelliğin adı.The name of the property to check for ambience state.

Döndürülenler

Boolean

trueistenen özellik çevresel olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde, false .true if the requested property can be considered ambient; otherwise, false.

Şunlara uygulanır