XmlAttributeProperties.SetXmlNamespaceMaps(DependencyObject, String) Yöntem

Tanım

XmlNamespaceMapsBelirtilen öğesinin iliştirilmiş özelliğinin değerini ayarlar DependencyObject .Sets the value of the XmlNamespaceMaps attached property of the specified DependencyObject.

public:
 static void SetXmlNamespaceMaps(System::Windows::DependencyObject ^ dependencyObject, System::String ^ value);
public static void SetXmlNamespaceMaps (System.Windows.DependencyObject dependencyObject, string value);
static member SetXmlNamespaceMaps : System.Windows.DependencyObject * string -> unit
Public Shared Sub SetXmlNamespaceMaps (dependencyObject As DependencyObject, value As String)

Parametreler

dependencyObject
DependencyObject

XmlNamespaceMapsİliştirilmiş özelliğin ayarlanacağı nesne.The object on which to set the XmlNamespaceMaps attached property.

value
String

Ayarlanacak dize değeri.The string value to set.

Özel durumlar

dependencyObject, null değeridir.dependencyObject is null.

Şunlara uygulanır