XmlAttributeProperties.XmlNamespaceMaps İliştirilmiş Özellik

Tanım

.NET Framework 3,0 ve .NET Framework 3,5 için WPF XAML ayrıştırıcısı tarafından kullanılmak üzere XML ad alanı eşlemelerini depolayan iliştirilmiş bir özellik değeri alır veya ayarlar.Gets or sets an attached property value that stores XML namespace maps for use by the WPF XAML parser for .NET Framework 3.0 and .NET Framework 3.5.

see GetXmlNamespaceMaps, and SetXmlNamespaceMaps
see GetXmlNamespaceMaps, and SetXmlNamespaceMaps
see GetXmlNamespaceMaps, and SetXmlNamespaceMaps

Açıklamalar

XAML Metni KullanımıXAML Text Usage

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field XmlNamespaceMapsProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true Inherits

Şunlara uygulanır