AlignmentX Sabit listesi

Tanım

Bir kapsayıcıda içeriğin yatay olarak nasıl konumlandırıldığını açıklar.Describes how content is positioned horizontally in a container.

public enum class AlignmentX
public enum AlignmentX
type AlignmentX = 
Public Enum AlignmentX
Devralma
AlignmentX

Alanlar

Center 1

İçerik kapsayıcının ortasına hizalanır.The contents align toward the center of the container.

Left 0

İçerik kapsayıcının soluna doğru hizalanır.The contents align toward the left of the container.

Right 2

İçerik kapsayıcının sağına doğru hizalanır.The contents align toward the right of the container.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.