Animatable.HasAnimatedProperties Özellik

Tanım

Bir veya daha fazla AnimationClock nesnesinin bu nesnenin bağımlılık özelliklerinden hiçbiriyle ilişkili olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

public:
 property bool HasAnimatedProperties { bool get(); };
public bool HasAnimatedProperties { get; }
member this.HasAnimatedProperties : bool
Public ReadOnly Property HasAnimatedProperties As Boolean

Özellik Değeri

bir veya daha fazla AnimationClock nesnesi bu nesnenin bağımlılık özelliklerinden herhangi biriyle ilişkiliyse true. Aksi takdirde, false.true if one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu özellik, bu nesnenin animasyonlu alt nesneler içerip içermediğini göstermez.This property does not indicate whether this object contains animated sub-objects.

Şunlara uygulanır