Clock.Controller Özellik

Tanım

ClockControllerBunu başlatmak, duraklatmak, devam etmek, aramak, atlamak, durdurmak veya kaldırmak için kullanılabilecek bir alır Clock .Gets a ClockController that can be used to start, pause, resume, seek, skip, stop, or remove this Clock.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::ClockController ^ Controller { System::Windows::Media::Animation::ClockController ^ get(); };
public System.Windows.Media.Animation.ClockController Controller { get; }
member this.Controller : System.Windows.Media.Animation.ClockController
Public ReadOnly Property Controller As ClockController

Özellik Değeri

ClockController

ClockControllerBu bir kök saatse, aksi durumda, null .A ClockController if this is a root clock; otherwise, null.

Açıklamalar

Yalnızca kök saatleri etkileşimli olarak denetlenebilir.Only root clocks can be interactively controlled.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.