QuaternionKeyFrame.InterpolateValueCore(Quaternion, Double) Yöntem

Tanım

Belirtilen ilerleme artışında bir anahtar çerçevesinin değerini hesaplar.Calculates the value of a key frame at the progress increment provided.

protected:
 abstract System::Windows::Media::Media3D::Quaternion InterpolateValueCore(System::Windows::Media::Media3D::Quaternion baseValue, double keyFrameProgress);
protected abstract System.Windows.Media.Media3D.Quaternion InterpolateValueCore (System.Windows.Media.Media3D.Quaternion baseValue, double keyFrameProgress);
abstract member InterpolateValueCore : System.Windows.Media.Media3D.Quaternion * double -> System.Windows.Media.Media3D.Quaternion
Protected MustOverride Function InterpolateValueCore (baseValue As Quaternion, keyFrameProgress As Double) As Quaternion

Parametreler

baseValue
Quaternion

Canlandırılacak değer; genellikle önceki anahtar çerçevesinin değeri.The value to animate from; typically the value of the previous key frame.

keyFrameProgress
Double

Bu anahtar çerçevesi için geçen sürenin yüzdesini belirten 0,0 ve 1,0 (dahil) arasında bir değer.A value between 0.0 and 1.0, inclusive, that specifies the percentage of time that has elapsed for this key frame.

Döndürülenler

Quaternion

Bu anahtar çerçevesinin çıkış değeri, belirtilen temel değer ve ilerleme durumu verdi.The output value of this key frame given the specified base value and progress.

Şunlara uygulanır