Brush.Clone Yöntem

Tanım

Bu nesnenin değerlerinin derin kopyalarını yaparak bu Brushdeğiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this Brush, making deep copies of this object's values. Bağımlılık özellikleri kopyalanırken, bu yöntem kaynak başvurularını ve veri bağlamalarını kopyalar (ancak bunlar artık çözümlenmeyebilir) ancak animasyonlar veya geçerli değerlerini etkilemez.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values.

public:
 System::Windows::Media::Brush ^ Clone();
public System.Windows.Media.Brush Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.Media.Brush
Public Function Clone () As Brush

Döndürülenler

Geçerli nesnenin değiştirilebilir bir kopyası.A modifiable clone of the current object. Kopyalanan nesnenin IsFrozen özelliği, kaynağın IsFrozen özelliği olsa bile false olur true.The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Açıklamalar

Bu yöntem, dondurulmuş Freezable nesnelerinin (veya herhangi bir Freezable nesnesinin) değiştirilebilir kopyalarını oluşturmak için kullanılır.This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Kolaylık olması için, bu yöntem devralınmış sürümü kesin belirlenmiş bir uygulamayla gölgeliyor.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Daha fazla bilgi için bkz. Freezable.Clone.For more information, see Freezable.Clone.

Şunlara uygulanır