Brush.CloneCurrentValue Yöntem

Tanım

Bu nesnenin geçerli değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu Brush nesnesinin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this Brush object, making deep copies of this object's current values. Kaynak başvuruları, veri bağlamaları ve animasyonlar kopyalanmaz, ancak geçerli değerleri.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

public:
 System::Windows::Media::Brush ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.Brush CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.Brush
Public Function CloneCurrentValue () As Brush

Döndürülenler

Geçerli nesnenin değiştirilebilir bir kopyası.A modifiable clone of the current object. Kopyalanan nesnenin IsFrozen özelliği, kaynağın IsFrozen özelliği trueolsa bile false olur.The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Açıklamalar

Bu yöntem, dondurulmuş Freezable nesnelerinin (veya herhangi bir Freezable nesnesinin) değiştirilebilir kopyalarını oluşturmak için kullanılır.This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Kolaylık olması için, bu yöntem devralınmış sürümü kesin belirlenmiş bir uygulamayla gölgeliyor.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Daha fazla bilgi için bkz. Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Şunlara uygulanır