Brush.RelativeTransformProperty Alan

Tanım

RelativeTransform bağımlılık özelliğini tanımlar.Identifies the RelativeTransform dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ RelativeTransformProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty RelativeTransformProperty;
 staticval mutable RelativeTransformProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly RelativeTransformProperty As DependencyProperty 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır