Brush.ToString Yöntem

Tanım

Bu nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of this object.

Aşırı Yüklemeler

ToString()

Bunun dize temsilini döndürün Brush .Return string representation of this Brush.

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerine göre bu nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of this object based on the specified culture-specific formatting information.

ToString()

Bunun dize temsilini döndürün Brush .Return string representation of this Brush.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

Bu nesnenin dize temsili.A string representation of this object.

Şunlara uygulanır

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerine göre bu nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of this object based on the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri veya null geçerli kültürün varsayılan biçimlendirmesini kullanmak.Culture-specific formatting information, or null to use the default formatting of the current culture.

Döndürülenler

String

Bu nesnenin dize temsili.A string representation of this object.

Şunlara uygulanır