Brushes.Purple Özellik

Tanım

#FF800080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF800080.

public:
 static property System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ Purple { System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ get(); };
public static System.Windows.Media.SolidColorBrush Purple { get; }
member this.Purple : System.Windows.Media.SolidColorBrush
Public Shared ReadOnly Property Purple As SolidColorBrush

Özellik Değeri

SolidColorBrush

Düz bir Fill rengi.A solid fill color.

Açıklamalar

BrushesÖrnekler de dahil olmak üzere kullanım bilgileri için ve sınıfı tarafından tanımlanan renkleri gösteren bir tablo için bkz Brushes ..See Brushes for usage information, including examples, and for a table that shows the colors defined by the Brushes class.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object property="Purple"/>  

Şunlara uygulanır