Brushes.Red Özellik

Tanım

#FFFF0000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF0000.

public:
 static property System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ Red { System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ get(); };
public static System.Windows.Media.SolidColorBrush Red { get; }
member this.Red : System.Windows.Media.SolidColorBrush
Public Shared ReadOnly Property Red As SolidColorBrush

Özellik Değeri

Düz bir Fill rengi.A solid fill color.

Açıklamalar

Örnekler Brushes de dahil olmak üzere kullanım bilgileri için ve Brushes sınıfı tarafından tanımlanan renkleri gösteren bir tablo için bkz.See Brushes for usage information, including examples, and for a table that shows the colors defined by the Brushes class.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object property="Red"/>  

Şunlara uygulanır