Brushes Sınıf

Tanım

Önceden tanımlanmış nesneler kümesini uygular SolidColorBrush .Implements a set of predefined SolidColorBrush objects.

public ref class Brushes sealed
public sealed class Brushes
type Brushes = class
Public NotInheritable Class Brushes
Devralma
Brushes

Açıklamalar

Windows Presentation Foundation renk adları .NET Framework, Windows Forms ve içindeki renk adlarıyla eşleşir Microsoft Internet ExplorerMicrosoft Internet Explorer .Color names in Windows Presentation Foundation match the color names in the .NET Framework, Windows Forms, and Microsoft Internet ExplorerMicrosoft Internet Explorer. Bu renkler ve adları UNIX X11 renk değerlerini temel alır.These colors and their names are based on the UNIX X11 color values.

Aşağıdaki görüntüde, her bir önceden tanımlanmış fırçanın rengi, adı ve onaltılı değeri gösterilmektedir.The following image shows the color of each predefined brush, its name, and its hexadecimal value.

Önceden tanımlanmış renklerPredefined colors
Renk örneği, renk adı ve onaltılık değer içeren renk tablosuColor table including a color swatch, the color name, and the hexadecimal value

BrushBir alanı boyamak için kullanabileceğiniz çeşitli diğer, daha karmaşık yollar için sınıfına bakın.See the Brush class for a variety of other, more complex, ways that you can paint an area. Örneğin, degradeler ( LinearGradientBrush , RadialGradientBrush ) veya görüntüleri () kullanmayı deneyin ImageBrush .For example, try using gradients (LinearGradientBrush, RadialGradientBrush) or images (ImageBrush).

XAML Metni KullanımıXAML Text Usage

İçinde bu yönetilen sınıfı bildiremezsiniz XAMLXAML , ancak içinde değer atamak için statik özelliklerini kullanabilirsiniz XAMLXAML .You cannot declare this managed class in XAMLXAML, but you can use its static properties to assign values in XAMLXAML.

Özellikler

AliceBlue

#FFF0F8FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF0F8FF.

AntiqueWhite

#FFFAEBD7onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFAEBD7.

Aqua

#FF00FFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00FFFF.

Aquamarine

#FF7FFFD4onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF7FFFD4.

Azure

#FFF0FFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF0FFFF.

Beige

#FFF5F5DConaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF5F5DC.

Bisque

#FFFFE4C4onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFE4C4.

Black

#FF000000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF000000.

BlanchedAlmond

#FFFFEBCDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFEBCD.

Blue

#FF0000FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF0000FF.

BlueViolet

#FF8A2BE2onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF8A2BE2.

Brown

#FFA52A2Aonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFA52A2A.

BurlyWood

#FFDEB887onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDEB887.

CadetBlue

#FF5F9EA0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF5F9EA0.

Chartreuse

#FF7FFF00onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF7FFF00.

Chocolate

#FFD2691Eonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFD2691E.

Coral

#FFFF7F50onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF7F50.

CornflowerBlue

#FF6495EDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF6495ED.

Cornsilk

#FFFFF8DConaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFF8DC.

Crimson

#FFDC143Conaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDC143C.

Cyan

#FF00FFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00FFFF.

DarkBlue

#FF00008Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00008B.

DarkCyan

#FF008B8Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF008B8B.

DarkGoldenrod

#FFB8860Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFB8860B.

DarkGray

#FFA9A9A9onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFA9A9A9.

DarkGreen

#FF006400onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF006400.

DarkKhaki

#FFBDB76Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFBDB76B.

DarkMagenta

#FF8B008Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF8B008B.

DarkOliveGreen

#FF556B2Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF556B2F.

DarkOrange

#FFFF8C00onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF8C00.

DarkOrchid

#FF9932CConaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF9932CC.

DarkRed

#FF8B0000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF8B0000.

DarkSalmon

#FFE9967Aonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFE9967A.

DarkSeaGreen

#FF8FBC8Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF8FBC8F.

DarkSlateBlue

#FF483D8Bonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF483D8B.

DarkSlateGray

#FF2F4F4Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF2F4F4F.

DarkTurquoise

#FF00CED1onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00CED1.

DarkViolet

#FF9400D3onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF9400D3.

DeepPink

#FFFF1493onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF1493.

DeepSkyBlue

#FF00BFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00BFFF.

DimGray

#FF696969onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF696969.

DodgerBlue

#FF1E90FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF1E90FF.

Firebrick

#FFB22222onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFB22222.

FloralWhite

#FFFFFAF0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFAF0.

ForestGreen

#FF228B22onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF228B22.

Fuchsia

#FFFF00FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF00FF.

Gainsboro

#FFDCDCDConaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDCDCDC.

GhostWhite

#FFF8F8FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF8F8FF.

Gold

#FFFFD700onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFD700.

Goldenrod

#FFDAA520onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDAA520.

Gray

#FF808080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF808080.

Green

#FF008000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF008000.

GreenYellow

#FFADFF2Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFADFF2F.

Honeydew

#FFF0FFF0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF0FFF0.

HotPink

#FFFF69B4onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF69B4.

IndianRed

#FFCD5C5Conaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFCD5C5C.

Indigo

#FF4B0082onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF4B0082.

Ivory

#FFFFFFF0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFFF0.

Khaki

#FFF0E68Conaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF0E68C.

Lavender

#FFE6E6FAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFE6E6FA.

LavenderBlush

#FFFFF0F5onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFF0F5.

LawnGreen

#FF7CFC00onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF7CFC00.

LemonChiffon

#FFFFFACDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFACD.

LightBlue

#FFADD8E6onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFADD8E6.

LightCoral

#FFF08080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF08080.

LightCyan

#FFE0FFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFE0FFFF.

LightGoldenrodYellow

#FFFAFAD2onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFAFAD2.

LightGray

#FFD3D3D3onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFD3D3D3.

LightGreen

#FF90EE90onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF90EE90.

LightPink

#FFFFB6C1onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFB6C1.

LightSalmon

#FFFFA07Aonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFA07A.

LightSeaGreen

#FF20B2AAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF20B2AA.

LightSkyBlue

#FF87CEFAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF87CEFA.

LightSlateGray

#FF778899onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF778899.

LightSteelBlue

#FFB0C4DEonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFB0C4DE.

LightYellow

#FFFFFFE0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFFE0.

Lime

#FF00FF00onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00FF00.

LimeGreen

#FF32CD32onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF32CD32.

Linen

#FFFAF0E6onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFAF0E6.

Magenta

#FFFF00FFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF00FF.

Maroon

#FF800000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF800000.

MediumAquamarine

#FF66CDAAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF66CDAA.

MediumBlue

#FF0000CDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF0000CD.

MediumOrchid

#FFBA55D3onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFBA55D3.

MediumPurple

#FF9370DBonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF9370DB.

MediumSeaGreen

#FF3CB371onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF3CB371.

MediumSlateBlue

#FF7B68EEonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF7B68EE.

MediumSpringGreen

#FF00FA9Aonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00FA9A.

MediumTurquoise

#FF48D1CConaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF48D1CC.

MediumVioletRed

#FFC71585onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFC71585.

MidnightBlue

#FF191970onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF191970.

MintCream

#FFF5FFFAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF5FFFA.

MistyRose

#FFFFE4E1onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFE4E1.

Moccasin

#FFFFE4B5onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFE4B5.

NavajoWhite

#FFFFDEADonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFDEAD.

Navy

#FF000080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF000080.

OldLace

#FFFDF5E6onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFDF5E6.

Olive

#FF808000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF808000.

OliveDrab

#FF6B8E23onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF6B8E23.

Orange

#FFFFA500onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFA500.

OrangeRed

#FFFF4500onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF4500.

Orchid

#FFDA70D6onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDA70D6.

PaleGoldenrod

#FFEEE8AAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFEEE8AA.

PaleGreen

#FF98FB98onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF98FB98.

PaleTurquoise

#FFAFEEEEonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFAFEEEE.

PaleVioletRed

#FFDB7093onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDB7093.

PapayaWhip

#FFFFEFD5onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFEFD5.

PeachPuff

#FFFFDAB9onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFDAB9.

Peru

#FFCD853Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFCD853F.

Pink

#FFFFC0CBonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFC0CB.

Plum

#FFDDA0DDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFDDA0DD.

PowderBlue

#FFB0E0E6onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFB0E0E6.

Purple

#FF800080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF800080.

Red

#FFFF0000onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF0000.

RosyBrown

#FFBC8F8Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFBC8F8F.

RoyalBlue

#FF4169E1onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF4169E1.

SaddleBrown

#FF8B4513onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF8B4513.

Salmon

#FFFA8072onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFA8072.

SandyBrown

#FFF4A460onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF4A460.

SeaGreen

#FF2E8B57onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF2E8B57.

SeaShell

#FFFFF5EEonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFF5EE.

Sienna

#FFA0522Donaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFA0522D.

Silver

#FFC0C0C0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFC0C0C0.

SkyBlue

#FF87CEEBonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF87CEEB.

SlateBlue

#FF6A5ACDonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF6A5ACD.

SlateGray

#FF708090onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF708090.

Snow

#FFFFFAFAonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFAFA.

SpringGreen

#FF00FF7Fonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF00FF7F.

SteelBlue

#FF4682B4onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF4682B4.

Tan

#FFD2B48Conaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFD2B48C.

Teal

#FF008080onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF008080.

Thistle

#FFD8BFD8onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFD8BFD8.

Tomato

#FFFF6347onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFF6347.

Transparent

#00FFFFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #00FFFFFF.

Turquoise

#FF40E0D0onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF40E0D0.

Violet

#FFEE82EEonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFEE82EE.

Wheat

#FFF5DEB3onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF5DEB3.

White

#FFFFFFFFonaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFFFF.

WhiteSmoke

#FFF5F5F5onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFF5F5F5.

Yellow

#FFFFFF00onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFF00.

YellowGreen

#FF9ACD32onaltılı değeri olan düz dolguyu alır.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FF9ACD32.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.