CharacterMetrics.LeftSideBearing Özellik

Tanım

Siyah kutunun solunda önerilen boşluğu alır.Gets the recommended white space to the left of the black box.

public:
 property double LeftSideBearing { double get(); };
public double LeftSideBearing { get; }
member this.LeftSideBearing : double
Public ReadOnly Property LeftSideBearing As Double

Özellik Değeri

Double

Türünde bir değer Double .A value of type Double.

Açıklamalar

Negatif bir değer, aşırı asılı olduğunu gösterir.A negative value indicates an overhang. Karakterin yatay avansıThe horizontal advance for the character is

özellik değerlerinin toplamı, LeftSideBearing BlackBoxWidth , ve RightSideBearing .the sum of the property values LeftSideBearing, BlackBoxWidth, and RightSideBearing. Yatay avans sıfırdan küçük olamaz.The horizontal advance cannot be less than zero.

Şunlara uygulanır