BaseIListConverter.CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type) Yöntem

Tanım

Verilen bir türün dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirler.Determines if a given type can be converted.

public:
 override bool CanConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ td, Type ^ t);
public override bool CanConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext td, Type t);
override this.CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overrides Function CanConvertFrom (td As ITypeDescriptorContext, t As Type) As Boolean

Parametreler

td
ITypeDescriptorContext

Dönüştürme için gereken bağlamsal bilgileri sağlar.Provides contextual information required for conversion.

t
Type

Dönüştürme için değerlendirilen tür.Type being evaluated for conversion.

Döndürülenler

Boolean

trueBu tür dönüştürülebiliyorsanız; Aksi takdirde, false .true if this type can be converted; otherwise, false.

Açıklamalar

String, dönüştürme için desteklenen tek türdür.String is the only supported type for conversion.

Şunlara uygulanır