DrawingCollection.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

, Drawing Belirtilen dizin konumundaki öğesini öğesinden kaldırır DrawingCollection .Removes the Drawing at the specified index position from the DrawingCollection.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğenin dizin konumu.The index position of the item to remove.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.