FontFamilyMapCollection.Count Özellik

Tanım

İçindeki nesne sayısını alır FontFamilyMap FontFamilyMapCollection .Gets the number of FontFamilyMap objects in the FontFamilyMapCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Koleksiyondaki nesne sayısı.The number of objects in the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır