FontFamilyMapCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz CopyTo(Array, Int32) ..For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametreler

array
Array

ArrayÖğesinden kopyalanmış öğeleri alan sıfır tabanlı FontFamilyMapCollection .A zero-based Array that receives the copied items from the FontFamilyMapCollection.

index
Int32

ArrayKopyalanmış içerikleri almak için belirtilen ilk konum.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca FontFamilyMapCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.