FontFamilyMapCollection.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz GetEnumerator() ..For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator nesnesi.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca FontFamilyMapCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IEnumerable .It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.