GeneralTransformCollection.Enumerator.MoveNext Yöntem

Tanım

Numaralandırıcıyı koleksiyondaki bir sonraki öğeye ilerletir.Advances the enumerator to the next element in the collection.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

trueNumaralandırıcı bir sonraki öğeye başarıyla ilerlemiş ise; Aksi takdirde, false .true if the enumerator successfully advanced to the next element; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu yöntem ayrıca false , Numaralandırıcı koleksiyonda son öğeyi geçtiğinde de döndürür.This method also returns false if the enumerator has passed the final element in the collection.

Şunlara uygulanır