GeometryDrawing.Pen Property

Definition

Bu GeometryDrawingvuruş yapmak için kullanılan Pen alır veya ayarlar.Gets or sets the Pen used to stroke this GeometryDrawing.

public:
 property System::Windows::Media::Pen ^ Pen { System::Windows::Media::Pen ^ get(); void set(System::Windows::Media::Pen ^ value); };
public System.Windows.Media.Pen Pen { get; set; }
member this.Pen : System.Windows.Media.Pen with get, set
Public Property Pen As Pen

Property Value

Pen

Bu GeometryDrawingvuruş yapmak için kullanılan kalem.The pen used to stroke this GeometryDrawing. Varsayılan değer: null.The default value is null.

Remarks

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PenProperty
Meta veri özellikleri true olarak ayarlandıMetadata properties set to true YokNone

Applies to