GeometryDrawing.Pen Özellik

Tanım

PenBu, vuruş yapmak için kullanılan öğesini alır veya ayarlar GeometryDrawing .Gets or sets the Pen used to stroke this GeometryDrawing.

public:
 property System::Windows::Media::Pen ^ Pen { System::Windows::Media::Pen ^ get(); void set(System::Windows::Media::Pen ^ value); };
public System.Windows.Media.Pen Pen { get; set; }
member this.Pen : System.Windows.Media.Pen with get, set
Public Property Pen As Pen

Özellik Değeri

Pen

Bu kalem, bu konturu konturlamak için kullanılır GeometryDrawing .The pen used to stroke this GeometryDrawing. null varsayılan değerdir.The default value is null.

Açıklamalar

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PenProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır