GradientBrush.SpreadMethod Özellik

Tanım

Boyanacak nesnenin sınırları içinde başlayan veya biten bir degradenin nasıl çizileceğini belirten yayma yönteminin türünü alır veya ayarlar.Gets or sets the type of spread method that specifies how to draw a gradient that starts or ends inside the bounds of the object to be painted.

public:
 property System::Windows::Media::GradientSpreadMethod SpreadMethod { System::Windows::Media::GradientSpreadMethod get(); void set(System::Windows::Media::GradientSpreadMethod value); };
public System.Windows.Media.GradientSpreadMethod SpreadMethod { get; set; }
member this.SpreadMethod : System.Windows.Media.GradientSpreadMethod with get, set
Public Property SpreadMethod As GradientSpreadMethod

Özellik Değeri

GradientSpreadMethod

Degradeyi boyamak için kullanılan yayma yöntemi türü.The type of spread method used to paint the gradient. Varsayılan değer: Pad.The default is Pad.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, SpreadMethod birkaç ve nesnesine farklı ayarlar LinearGradientBrush uygular RadialGradientBrush .The following example applies different SpreadMethod settings to several LinearGradientBrush and RadialGradientBrush objects.

<Page 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 Title="Gradient Spread Methods">
 <StackPanel>

  <!-- The following three examples show the different gradient spread methods
     applied to linear gradient brushes. -->
  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Pad -->
    <LinearGradientBrush StartPoint="0.3,0.5" EndPoint="0.7,0.5" SpreadMethod="Pad">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Reflect -->
    <LinearGradientBrush StartPoint="0.3,0.5" EndPoint="0.7,0.5" SpreadMethod="Reflect">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Repeat -->
    <LinearGradientBrush StartPoint="0.3,0.5" EndPoint="0.7,0.5" SpreadMethod="Repeat">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </LinearGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <!-- The following three examples show the different gradient spread methods
     applied to radial gradient brushes. -->
  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Pad -->
    <RadialGradientBrush Center="0.5,0.5" RadiusX="0.3" RadiusY="0.3" SpreadMethod="Pad">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </RadialGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Reflect -->
    <RadialGradientBrush Center="0.5,0.5" RadiusX="0.3" RadiusY="0.3" SpreadMethod="Reflect">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </RadialGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

  <Rectangle Width="150" Height="75" Stroke="Black">
   <Rectangle.Fill>

    <!-- Repeat -->
    <RadialGradientBrush Center="0.5,0.5" RadiusX="0.3" RadiusY="0.3" SpreadMethod="Repeat">
     <GradientStop Color="White" Offset="0" />
     <GradientStop Color="#333333" Offset="1" />
    </RadialGradientBrush>
   </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>

 </StackPanel>
</Page>

Açıklamalar

Aşağıdaki çizimde, kullanılabilir yayma yöntemleri ve bunların ve üzerindeki etkileri gösterilmektedir LinearGradientBrush RadialGradientBrush .The following illustration shows the available spread methods and their effect on LinearGradientBrush and RadialGradientBrush. Kırmızı çizgi, gradyan alanını gösterir.The red line indicates the gradient space. , LinearGradientBrush Ve özellikleriyle birlikte gradyan alanını tanımlar StartPoint EndPoint .A LinearGradientBrush defines its gradient space with its StartPoint and EndPoint properties. RadialGradientBrush Center ,, RadiusX Ve özellikleriyle birlikte gradyan alanını tanımlar RadiusY .A RadialGradientBrush defines its gradient space with its Center, RadiusX, and RadiusY properties.

Farklı Gradientformayı ayarlarıDifferent GradientSpread settings
Gradyan yayma yöntemleriGradient spread methods

Bağımlılık Özelliği BilgileriDependency Property Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field SpreadMethodProperty
Meta veri özellikleri olarak ayarlandı trueMetadata properties set to true YokNone

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.