GradientStopCollection.Enumerator Yapı

Tanım

GradientStopİçindeki öğeleri numaralandırır GradientStopCollection .Enumerates GradientStop items in a GradientStopCollection.

public: value class GradientStopCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::GradientStop ^>
public struct GradientStopCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.GradientStop>
type GradientStopCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<GradientStop>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
type GradientStopCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<GradientStop>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
type GradientStopCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator
  interface IEnumerator<GradientStop>
  interface IDisposable
Public Structure GradientStopCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of GradientStop)
Devralma
GradientStopCollection.Enumerator
Uygulamalar

Özellikler

Current

Koleksiyondaki geçerli öğeyi alır.Gets the current element in the collection.

Yöntemler

MoveNext()

Numaralandırıcıyı koleksiyondaki bir sonraki öğeye ilerletir.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Numaralandırıcı, koleksiyondaki ilk öğeden önceki ilk konumuna sıfırlanır.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IDisposable.Dispose()

Bu tür veya üye Windows Presentation Foundation (WPF) altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IEnumerator.Current

Bu tür veya üye Windows Presentation Foundation (WPF) altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Şunlara uygulanır