LinearGradientBrush.CloneCurrentValue Yöntem

Tanım

Bu nesnenin LinearGradientBrush geçerli değerlerinin derin kopyalarını yaparak, bu nesnenin değiştirilebilir bir kopyasını oluşturur.Creates a modifiable clone of this LinearGradientBrush object, making deep copies of this object's current values. Kaynak başvuruları, veri bağlamaları ve animasyonlar kopyalanmaz, ancak geçerli değerleri.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

public:
 System::Windows::Media::LinearGradientBrush ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.LinearGradientBrush CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.LinearGradientBrush
Public Function CloneCurrentValue () As LinearGradientBrush

Döndürülenler

LinearGradientBrush

Geçerli nesnenin değiştirilebilir bir kopyası.A modifiable clone of the current object. Kopyalanan nesnenin özelliği, IsFrozen false kaynağın özelliği olsa bile olur IsFrozen true .The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Açıklamalar

Bu yöntem, dondurulmuş Freezable nesnelerin (veya herhangi bir nesnenin) değiştirilebilir kopyalarını oluşturmak için kullanılır Freezable .This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Kolaylık olması için, bu yöntem devralınmış sürümü kesin belirlenmiş bir uygulamayla gölgeliyor.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Daha fazla bilgi için bkz. Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Şunlara uygulanır