LineGeometry.Bounds Özellik

Tanım

Bunun eksen hizalanmış sınırlayıcı kutusunu alır LineGeometry .Gets the axis-aligned bounding box of this LineGeometry.

public:
 virtual property System::Windows::Rect Bounds { System::Windows::Rect get(); };
public override System.Windows.Rect Bounds { get; }
member this.Bounds : System.Windows.Rect
Public Overrides ReadOnly Property Bounds As Rect

Özellik Değeri

Rect

Bunun eksen hizalanmış sınırlayıcı kutusu LineGeometry .The axis-aligned bounding box of this LineGeometry.

Açıklamalar

Bu özellik, bir tarafından büyük olasılıkla eklenen alanı dikkate almaz Pen .This property does not take into account the area potentially added by a Pen.

Şunlara uygulanır